CURS DE DINÀMIQUES DE GRUP

Les dinàmiques de grup són un conjunt d’eines que ens permeten actuar en els grups i equips de treball, amb l’objectiu de dinamitzar les persones i treballar tan aspectes personals com del grup o equip de treball.

 El nostre context està format per grups de persones:  associacions, aules, grups de treball, etc. Pel que es fa imprescindible conèixer quines d’aquestes eines podem aplicar i com aplicar-la per potenciar l’assoliment dels objectius del grup.

Destinataris

Persones que es relacionin en grups de persones i/o tinguin interès en com utilitzar les dinàmiques de grup per dinamitzar les persones.

Objectius

 • Conèixer el procés de planificació i aplicació de les dinàmiques de grup segons l’objectiu a treballar.
 • Aplicar les dinàmiques de grup en l’entorn personal i professional.
 • Adquirir seguretat en el rol de dinamitzador del grup.

 

Continguts

 1. Introducció a les dinàmiques de grup:
  • – Definició i tipus de dinàmiques.
  • – Limitacions de les dinàmiques de grup.
 1. Dinàmiques de grup. Estructura i aplicació.
  • – Dinàmiques de presentació.
  • – Dinàmiques d’animació.
  • – Dinàmiques d’exploració emocional.
  • – Dinàmiques de cooperació i consens
  • – Dinàmiques de competició.
  • – Dinàmiques d’autoestima.
  • – Dinàmiques de coneixement.
 1. Planificació i execució de la dinàmica
  • – Objectiu
  • – Presentació de la dinàmica
  • – Execució i dinamització
  • – Tancament de les dinàmiques.

 

20150412_163037

 

20150412_163005//]]>