INTRODUCCIÓ AL COACHING ESPORTIU

El Coaching esportiu s’encarrega de l’esportista en totes les dimensions de la seva vida, tant personal com professional (salut, esport, relacions, oci, economia, treball, etc…).

A vegades el Coach assisteix al seu client en el seu treball, perquè aquest forma part de la seva vida, tot i que el seu focus no serà només el món esportiu, sinò que desenvoluparà el seu equilibri, mostrant el camí en el que està, li senyalarà noves opcions possibles, guiant-lo a prendre una nova direcció, i el recolzarà a persistir en el canvi, reforçant la seva seguretat perque pugui moure’s i anar més enllà del que creia possible, i així viure d’acord amb els seus valors més profunds.

run-750466_640

//]]>