AVIS LEGAL

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Mitjançant aquest avís Girona Coaching, Sergi Bonilla Diví i Creantum SL (en endavant Girona Coaching) informa els usuaris de la pàgina web de la seva política de protecció de dades de caràcter personal.

La utilització de la web de Girona Coaching i de qualsevol dels serveis que s’hi incorporen pressuposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privadesa que s’exposa.

RESPONSABLE DEL WEB

Titular: Girona Coaching

Representant: Sergi Bonilla Diví

NIF: 46710327H

Domicili social: c/ Castell de Montgrí, 19 3-3 17007 (Girona) Espanya

Girona Coaching pertant al grup Creantum SL amb CIF B55224703

Domicili: C/ Francesc Ciurana, 17 Ent. 4rt 17002, (Girona) Espanya

Dades de contacte:

www.gironacoaching.com
Telf: 872026642

Correu electrònic: info@gironacoaching.com

Dades registrals:

En compliment del que preveu l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que www.gironacoaching.com es un domini propietat de Sergi Bonilla Diví, amb domicili social en C/ Castell de Montgrí, 19 3-3 17007 (Girona) Espanya, telèfon 872026642 i correu electrònic info@gironacoaching.com

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I FINALITAT DELS MATEIXOS

En compliment al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades personals que es sol·liciten en els nostres formularis o que es puguin facilitar per mitjà de les nostres adreces de correu electrònic s’inclouran als nostres fitxers de dades personals, el responsable i titular dels quals és Sergi Bonilla Diví. Així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que es sol·liciten i n’accepta l’enviament o ens envia un missatge electrònic amb dades personals, autoritza –i ho consent- expressament a Girona Coaching a tractar i incorporar als nostres fitxers les dades personals facilitades i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació, si bé amb caràcter revocable, i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació.

Així mateix, informem que totes les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i que els nostres fitxers estan inscrits legalment en el Registre General de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

Finalitats del tractament

Les dades que es sol·liciten són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat amb la qual es recullen, mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d’aquesta per la qual han estat cedides, i en cap cas l’usuari no està obligat a facilitar-nos-les; no obstant això , són absolutament necessàries per poder portar a terme els serveis que oferim:

  1. Gestió administrativa i execució i desenvolupament de tota l’activitat acadèmica, i de suport a les persones.
  2. Comercials: quan la persona interessada tramet les dades personals i l’adreça electrònica a Girona Coaching, n’autoritza expressament la utilització a l’efecte de comunicacions periòdiques per informar-los de les activitats o notícies, cursos, programes, etc. I de qualsevol oferta i serveis i productes relacionats amb l’activitat que s’hi desenvolupa.

Exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un escrit a C/ CASTELL DE MONTGRÍ, 19 3-3 17007 DE GIRONA i a C/FRANCESC CIURANA, 17 ENT 4 17002 DE GIRONA.

  1. COMUNICACIONS COMERCIALS PER CORREU ELECTRÒNIC

En compliment de l’article 21 de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, que prohibeix l’enviament de comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris, l’informem que l’acceptació d’aquestes condicions d’ús i política de privacitat, implica la seva autorització expressa per a fer-li enviaments informatius, comercials, publicitaris i promocionals per aquest mitjà a l’adreça facilitada. No obstant això, si no vol rebre les nostres comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic, ho pot sol·licitar en l’enviament comercial que vulgui, seguint les instruccions que hi ha a cada enviament.

//]]>